Thiết bị định vị không dây AT2

1.700.000 


– Xác định vị trí xe

– Lịch sử lưu 3 tháng

– PIN khoảng 2 ngày

– Tặng SIM 4G Dữ liệu

– Nhân viên lắp tận nơi