Thiết bị định vị GT06N

1.800.000 


– Xác định vị trí

– Lịch sử lưu 3 tháng

– Nghe âm thanh SOS

– Đầy đủ mẫu báo cáo

– Nhân viên lắp tận nơi