Thiết bị định vị TG03 chip 4G

1.600.000 


– Xác định vị trí xe

– Lịch sử lưu 3 tháng

– Tích hợp chip 4G

– Nhân viên lắp tận nơi

– Bảo hành 24 tháng